Routekaarten

terug

De Green Deal 3.0 geeft ons handvatten en richting als het gaat om doelen en ambities. Maar waar staan we nu en wat hebben we komende jaren te doen? Daarom gaan we aan de slag met routekaarten.

Vanaf Januari zijn alle VVT organisaties in Noordoost Brabant gestart met een 0-meting op gebied van Duurzaamheid. Met ondersteuning door de duurzame adviseurs brengen we in kaart waar elk van onze organisaties staat op het gebied van duurzaamheid. En dus ook wat er de komende jaren moet gebeuren om te voldoen aan de doelstellingen van de Green Deal 3.0 . Aan de hand van de 0-meting wordt uiterlijk in Juni 2023 voor iedere organisatie een routekaart (soort plan van aanpak) opgeleverd.  De organisaties gaan hier vervolgens zelfstandig mee aan de slag. Iedere organisatie valt hierbij terug op een eigen interne werkgroep of projectteam.

Per organisatie neemt tenminste 1 van de interne kartrekkers zitting in het op te richten regionale kernteam Duurzaamheid. Op deze wijze verbinden we de kennis en ervaring in onze regio met elkaar. Het regionale kernteam Duurzaamheid zal onder andere de optelsom van alle individuele routekaarten en plannen van aanpak periodiek monitoren. Dat geeft ons een beeld van wat er in onze regio nog te winnen is als het gaat om duurzame zorg. Mogelijk ontstaan daaruit nieuwe regionale initiatieven of projecten die ons helpen om samen te versnellen.

project
in beeld

Oogdruppelen

Medicijnen, zoals oogdruppels, krijgt u via de apotheek. Vaak komt er een zorgmedewerker van de thuiszorg bij u langs om uw ogen te druppelen. Dat is veranderd vanaf 1 november 2023. Wij helpen u graag om voortaan zelf uw ogen t...

Samenzorggesprek

Waarom speelt het eigen netwerk een steeds kleinere rol als iemand naar een zorglocatie verhuist? Bij BrabantZorg vonden ze dat opvallend. Met Samenzorg brengt de zorgorganisatie uit Noordoost Brabant daar verandering in.

Preventie IBS

‘Naar nul IBSen’, dat is de opdracht van de werkgroep Preventie IBS.

RSO

We zetten ons in om samen met andere zorgprofessionals in de regio Den Bosch een RSO op te richten. Een Regionale SamenwerkingsOrganisatie  om digitale  informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen.

Regionale kennissessie

Werken aan een organisatie-overstijgende digitale infrastructuur en meer voordeel halen uit slim gebruik van data…Dat begint met een gedeelde visie en daarom werken we aan een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal.

Groen moet je doen

Een van onze groene doelstellingen, waar we extra focus op leggen, is het vergroten van kennis & bewustwording over duurzaamheid. In onze organisaties en op onze locaties.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Samen committeren wij ons aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

Regionaal Coördinatiepunt (RCP)

Het RCP: één coördinatiepunt voor verwijzers bij een zorgvraag. Samen organiseren we het transferproces rondom de kortdurende zorg.

project
partners: